REGULAMIN SKLEPU

1. PRZEDSIĘBIORCA Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.dotbrand.pl jest .DOT Agnieszka Szymańska ul. Serdeczna 1b/8 80-176 Gdańsk NIP 586-17-13-632 REGON 369107019

2. WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez osobę kupującą Towary (zwaną dalej Klient) oferowane przez Sklep internetowy. 2. W ofercie Sklepu internetowego znajdują się rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży (zwane dalej Towary) do sprzedaży, których Sprzedającemu przysługuje prawo. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są wykonane według autorskiego projektu Sprzedającego. 3. Wszystkie oferowane przez Sklep internetowy Towary są fabrycznie nowe. 4. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 5. Zamówienia mogą składać jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. 6. Dostępność produktów na stronie www.dotbrand.pl

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.dotbrand.pl

4. CENY I PŁATNOŚCI „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”. 1.Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do ceny towaru należy doliczyć koszt dostawy, której wysokość uzależniona jest od wielkości i wagi zakupionego towaru. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta, a wszelkie zmiany cen oraz akcje promocyjne lub wyprzedażowe wprowadzone przez Sklep internetowy po złożeniu zamówienia nie spowodują zmiany ceny zamówionych towarów. 2.Sklep internetowy akceptuje płatność przelewy24.pl 3.W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji (przelewy24.pl), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie

5. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).

6. DOSTAWA 1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.     2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji  po potwierdzeniu wpłynięcia 100% należności za zamówienie na konto Sklepu internetowego. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient dokonał wyboru spośród dostępnych opcji dostawy, Sklep internetowy zobowiązuje się do przekazania Towaru kurierowi w terminie do 14 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

7. UMOWA SPRZEDAŻY Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.dotbrand.pl

8. ZWROT RZECZY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru. 2. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy. 3. Zwracany produkt wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu, należy odesłać na adres: .DOT AGNIESZKA SZYMAŃSKA  ul. Serdeczna 1b/8 80-769 Gdańsk 4. Formularz odstąpienia udostępniony jest w Sklepie na stronie www.dotbrand.pl

9. REKLAMACJE 1. Każda rzecz kupiona w Sklepie internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową. 2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 3. Reklamację można złożyć drogą pocztową. W przypadku złożenia reklamacji, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, zostaną zastosowane reguły określone w przepisach prawa. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia i następnie w przypadku zasadności wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego towaru. W przypadku, gdy Sprzedający dokonuje zwrotu ceny za wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia, Sprzedający zwróci Klientowi również koszty wysyłki towaru ze sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu. Za wspólną zgodą Klienta oraz Sprzedającego możliwa jest także , wymiana reklamowanego towaru na inne dostępne w sklepie towary. 5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu Towaru.

10. WŁASNOŚĆ PRAW Wszystkie prawa własności intelektualnej, takie jak znaki towarowe i symbole praw autorskich na stronie www.dotbrand.plwww.drotbrand.pl

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia. 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – Sprzedającego. 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający z siedzibą w Gdańsku pod adresem:              ul. Serdeczna 1b/8 80-769 Gdańsk Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niedozwoloną lub nieważną przez jakikolwiek sąd lub urząd regulacji, jego pozostałe zapisy nadal będą obowiązywać. 2. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest rachunek. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 4. Wszystkie zdjęcia produktów są własnością Sprzedającego i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego. 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów